Před 120 lety se narodil psycholog Vladimír Vondráček

Psychiatr, psycholog, farmakolog a endokrinolog Vladimír Vondráček, od jehož narození uplyne 23. února 120 let, zpřístupnil poznání lidské duše široké veřejnosti. Knihami a přednáškami přitahoval pozornost odborníků i laiků. Dva metry vysoký lékař s nezbytným vousem a nápadně připomínající herce Jindřicha Plachtu, vynikal duchaplností, humorem a poutavým stylem vyprávění.

Vondráček ve svém nejslavnějším díle Fantastické a magické z hlediska psychiatrie (1968) často čerpal z pomezních oblastí různých odvětví medicíny, ale i ze styčných bodů s kulturou v nejširším slova smyslu. Do povědomí se tento přednosta psychiatrické kliniky UK (1958 až 1970) zapsal třídílnými memoáry, bestsellerem 70. a 80. let. V nich vylíčil osudy lidí známých i neznámých a vzpomínal na to, co lidem dělalo radost a co je trápilo, ale i jak se stravovali a jak cestovali.

Zakladatel české psychofarmakologie a lékařské psychologie se narodil v rodině pražského obchodníka s lahůdkami na Novém Městě pražském. Na medicíně promoval v roce 1919. Z odborných prací Vondráček napsal obsáhlé monografie – Farmakologie duše, Otravy, Hysterie, Vnímání, Hodnocení a jeho poruchy z hlediska psychiatrie. Jako jeden z prvních českých vědců se zabýval drogami a jejich působením. Zemřel 10. května 1978.

Share Button