Lékař Fracastoro jako první rozpoznal podstatu infekcí

Italský lékař, přírodovědec, filozof a básník Girolamo Fracastoro, který zemřel před 460 lety, 8. srpna 1553, posunul lékařskou vědu o notný kus dál. Jako první totiž poukázal na specifiku každé infekce a na možnost šíření infekčních chorob „malými přenosnými částicemi“. Kromě toho také mimo jiné dal jméno pro Evropany nové nemoci – syfilidě.

Fracastoro, který se narodil mezi lety 1476 až 1478, ve svém třídílném pojednání O nákaze a nakažlivých chorobách a jejich léčení (1546) popsal všechna tehdy známá infekční onemocnění a opatření proti nim a možnosti jejich léčení. Vůbec poprvé v něm vyslovil domněnku, že k „šíření nakažlivých chorob dochází prostřednictvím droboučkých částeček přenášených bezprostředním kontaktem s nakaženým nebo s jeho věcmi“.

Termín „syfilis“ poprvé použil ve své třídílné naučné básni Syfilis neboli galská nemoc (1530). Příznaky této pohlavní choroby v ní popsal na jejím hrdinovi, nakaženém pastevci Syfilidovi.

Share Button