Německá vláda nechá prozkoumat zdravotní dopady nanočástic

Německá vláda si objednala studii zdravotních rizik vyplývajících z nanočástic, které jsou pokládány za důležitou oblast vývoje fyzikálně-chemického výzkumu a výroby. Provedením studie vláda podle agentury AFP pověřila největší chemický koncern světa BASF.

„Studie by z dlouhodobého hlediska měly umožnit výzkum možných dlouhodobých dopadů nanočástic na plíce,“ vysvětlilo v úterý spolkové ministerstvo životního prostředí.

Projekt, na němž by experti měli pracovat čtyři roky, má stát dohromady pět milionů eur a „Německu umožní hrát vůdčí roli ve výzkumu bezpečnosti nanomateriálů“, prohlásil německý ministr životního prostředí Norbert Röttgen.

„Neexistuje žádná jiná srovnatelná studie takového rozsahu o dopadech nanomateriálů,“ potvrdil také Andreas Kreimeyer z výzkumného týmu BASF.

Studie má především odhalit, jaké případné škodlivé účinky má vystavení organismu už velmi malým dávkám nanočástic. V budoucnu by tak mohly být stanoveny hranice maximální přípustné koncentrace nanočástic.

Nanomateriály složené z nanočástic v měřítku řádově nanometrů (miliontin milimetru) s jedinečnými fyzikálními vlastnostmi nacházejí uplatnění v celé řadě odvětví od textilního průmyslu, přes elektroniku až po stavebnictví. O případných dopadech těchto materiálů na lidské zdraví se toho však zatím mnoho neví.

Například jeden americký výzkum ukázal, že nanočástice stříbra o průměru menším než 30 nanometrů se ukládají v tkáních vyvíjejících se embryí ryb a mohou vyvolat závažné malformace včetně krevních výronů do hlavy a otoků, které vedou k úhynu rybích larev.

Share Button