Heger dal k připomínkám novelu, která má zamezit korupci

Zabránit korumpování lékařů a lékárníků ze strany farmaceutických firem má novela zákona o regulaci reklamy, kterou dal ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) k připomínkám. Sankce za porušení stanoví až do výše 15 milionů korun. Text je na vládním webu, na připomínky je čas do 8. února, norma by měla platit od ledna 2013. Nově, přesněji a v některých ohledech i přísněji vymezuje marketingové vztahy v oblasti reklamy mezi lékaři, lékárníky a farmaceutickými firmami.

„Zahrnuje mezi reklamu na léky také průzkumy trhu, marketingové studie a poregistrační studie, které nebude možno nadále provádět za úplatu,“ řekl ČTK legislativní náměstek Martin Plíšek.

Za zapojení do studie dostávali lékaři od firem peníze, nebo třeba počítač, případně mohli vyjet na lukrativní zahraniční kongres, který ve skutečnosti byl pobytovým zájezdem. Státní ústav pro kontrolu léčiv dal už několika firmám za takové konání pokuty. Novela pokuty řádově zvyšuje, z dosavadních stovek tisíc až milionu korun na miliony až desítky milionů.

„Novela také zpřesňuje a výrazně omezuje sponzoring kongresové turistiky. Jasně stanoví, že lze lékaři hradit pouze zdůvodnitelné výdaje, a ty jsou jen čtyři – na dopravu, stravu, ubytování a registrační poplatek. Žádné další výdaje, včetně jejich hrazení dalším osobám, nebudou podle zákona možné,“ zdůraznil náměstek.

Novela zakáže soutěže, loterie nebo hry, kterými chtějí firmy ovlivňovat předepisování léků. Postihne marketing prostřednictvím třetí osoby, regulace bude platit pro zástupce farmaceutických firem, lékaře a lékárníky, ale i jejich rodiny, které by s nimi na lukrativní kongres jely.

„Novela také říká, že lékař nesmí zaměnit lék pacientovi, pokud by tak činil v důsledky reklamního lobbingu, rovněž tak lékárník by neměl podle této novely doporučit pacientovi lék, pokud by tak činil v důsledku reklamního lobbingu nebo reklamní pobídky,“ řekl Plíšek.

Novela má také uložit firmám, aby ve svém účetnictví dokládaly příjmy a výdaje související s reklamou na konkrétní lék.

Ministerstvo předpokládá, že farmaceutické firmy i komory lékařů a lékárníků zohlední zpřísnění ve svých etických kodexech.

Placení kongresů lékařům za to, že přednostně napíšou pacientům lék dané firmy, zakazuje protikorupční strategie ministerstva zdravotnictví. Ministr Heger ji vyhlásil loni v únoru.

Národní ekonomická rada vlády poté doporučila vznik fondu, do kterého by firmy přispívaly, z něj by se cesty lékařů na kongresy hradily. Odpadla by tak přímá vazba mezi lékařem a firmou, a tím i riziko korupce. Centrální fond prosazuje i Česká lékařská komora. Podle farmaceutických firem se však soustředěním peněz do jednoho fondu prostor pro korupci naopak zvětší.

Share Button