Pacienti dali loni v lékárnách 16,6 miliardy Kč, víc než předloni

Pacienti dali loni v lékárnách na doplatcích a za přípravky z volného prodeje téměř 16,6 miliardy korun. Je to o tři procenta víc než předloni. Lékárny přijaly loni téměř 73,5 milionu receptů. Celkem utržily přes 71,2 miliardy korun, oproti roku předchozímu je to pokles o 0,4 procenta. Z toho za léčiva bylo téměř 63,2 miliardy korun, to je pokles o 0,6 procenta. Uvádějí to statistici na svém webu.

Doplatek pacienta na recept byl loni v průměru 122 koruny, na poukaz na zdravotnické prostředky 39 korun. Na jednoho obyvatele připadalo v průměru 6,99 receptu a 0,31 poukazu. Na jednoho obyvatele připadala loni průměrná útrata v lékárně 866 korun za doplatky na recept či poukaz a 711 korun za volně prodejné léky nebo zdravotnické prostředky.

Tržby lékáren od zdravotních pojišťoven loni klesly oproti předloňsku o 3,4 procenta na necelých 37,2 miliardy korun, z toho za léky na recept klesly o 4,1 procenta a za zdravotnické prostředky stouply o 4,1 procenta.

Veřejná lékárna v průměru loni přijala 29.437 receptů a dosáhla tržby za léčiva a zdravotnické prostředky 20,8 milionu korun, předloni 21,1 milionu. Od zdravotních pojišťoven inkasovala 11,7 milionu korun (předloni 12,2 milionu) a 6,73 milionu od pacientů za doplatky a volný prodej (předloni 6,67 milionu). Tržby od zdravotnických zařízení v průměru činily 1,42 milionu korun (předloni 1,36 milionu).

V porovnání krajů měly nejvyšší tržby za léčiva a zdravotnické prostředky veřejné lékárny v Praze, loni v průměru 26 milionů. Nejnižší tržby měly lékárny v Jihočeském kraji, v průměru 17,2 milionu. Pokles celkových tržeb je z největší části způsoben úspornou politikou v úhradách ze zdravotního pojištění.

Ústavní lékárna jako součást nemocnice přijala loni v průměru 69.104 receptů, dosáhla tržby za léčiva a zdravotnické prostředky 217,7 milionu korun (předloni 226 milionu). Z toho v průměru 126 milionů korun od zdravotnických zařízení (předloni 125,6 milionu). Dalších 77,6 milionu inkasovala od zdravotních pojišťoven (předloni 86,9 milionu). Celkem 12,1 milionu tvořily platby pacientů, to je nárůst o šest procent.

Na jeden recept loni připadla léčiva v průměru za 582 koruny, hodnota léků na recept ve veřejné lékárně byla 519 korun, v ústavní 1188 korun. Souvisí to s odlišným sortimentem, nemocniční lékárny mají v nabídce i nákladné léky pro speciální léčbu. Jednomu poukazu na zdravotnické prostředky odpovídala hodnota 1078 korun.

Výkony lékárenské péče a průměrná tržba na doklad a obyvatele 2007-2010

2007 2008 2009 2010
recepty celkem v kusech 90,001.816 68,841.223 72,946.273 73,463.532
poukazy celkem v kusech 3,086.216 2,914.092 3,161.773 3,302.464
tržby za léčiva a zdravotnické prostředky v tisících korun 63,851.171 66,022.674 71,480.439 71,204.649
tržby za léčiva v tisících korun 57.096.260 58,696.447 63,600.782 63,197.027
v tom
    – od zdravotních pojišťoven v tisících korun
32,219.244 31,231.356 35,185.429 33,752.703
– doplatky pacientů za recepty a poukazy v tisících korun 7,966.040 8,506.843 8,567.226 9,111.243
– volný prodej léčiv a zdravotnických prostředků v tisících korun 6,637.591 7,392.259 7,546.682 7,482.923
na jeden recept hodnota léků v korunách 445 575 598 582
– ve veřejné lékárně 395 505 527 519
– v ústavní lékárně 1036 1327 1217 1188
na jeden poukaz hodnota zdravotnických prostředků v korunách 950 1053 1084 1078
průměrná úhrada pacienta na jeden recept v korunách 87 122 116 122
průměrná úhrada pacienta na poukaz v korunách 43 43 42 39
průměrná úhrada na recepty a poukazy na obyvatele za rok v korunách 772 816 817 866
volný prodej léčiv a zdravotnických prostředků na obyvatele za rok v
korunách
643 709 740 711
průměrný počet receptů na obyvatele a rok v kusech 8,72 6,6 6,95 6,99
průměrný počet poukazů na obyvatele a rok v kusech 0,3 0,28 0,3 0,31

    Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky

Share Button