Před 190 lety se narodila „dáma s lampou“ Florence Nightingalová

Těžkou a vysoce odbornou práci zdravotních sester připomíná Mezinárodní den ošetřovatelek. Připadá na 12. května, kdy se v roce 1820, tedy před 190 lety, narodila zakladatelka moderního ošetřovatelství Florence Nightingalová. Tato britská zdravotní sestra ovlivnila zdravotní péči 19. a 20. století v celém světě a její odkaz platí i v dnešní době.

Za krymské války v roce 1853 Nightingalová zorganizovala v Turecku kvalitní ošetřovatelskou službu pro raněné britské vojáky a získala respekt lékařů i vojáků. Základem jejího úspěchu bylo především úzkostlivé dodržování hygieny v nemocnicích i lazaretech, větrání, vydatné jídlo a vhodné osvětlení. Na stav nemocných dohlížela i v noci, což jí vyneslo přezdívku „dáma s lampou“ a olejová lampička se později stala symbolem ošetřovatelek.

Boji za práva nemocných zasvětila Nightingalová celý život. Na její popud byla v Londýně otevřena historicky první škola pro zdravotní sestry, nesoucí její jméno, a podobné ústavy pak vznikaly i v dalších zemích. Podílela se i na otevření vysoké školy medicíny pro dívky. Stala se průkopnicí také v používání statistických údajů o pacientech. Svou prací ovlivnila mnoho dalších osobností, například i Henriho Dunanta, zakladatele Červeného kříže. Jako první žena byla vyznamenána Řádem za zásluhy o britské impérium. Zemřela 13. srpna 1910 v Londýně.

Share Button