Podle právníka neochrání zákon pacienty před zbytečným placením

Pacientům podle právníka Ondřeje Dostála hrozí, že budou platit u lékaře a v nemocnici stále víc a přitom je zákon neochrání před zbytečným placením. Příčinou je připravovaná novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, řekl dnes novinářům Dostál z Platformy zdravotních pojištěnců. Předloha prý způsobí problémy také lékařům, z novely nepoznají, co vše pojištění hradí. Přitom mají povinnost poučit o tom pojištěnce a v případě chyby se vystavují až milionové pokutě. Ministerstvo zdravotnictví takový výklad odmítlo.

„Novela zásadním způsobem mění několik ustanovení přímo zasahujících do práv pojištěnců. Prakticky ruší zákaz požadovat od pojištěnců příplatek za péči hrazenou ze zdravotního pojištění,“ řekl Dostál.

Mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň takové tvrzení odmítl. „Novela poprvé dává pacientům možnost legálně si připlatit. Otevírá možnost zavést standardy a nadstandardy,“ řekl ČTK mluvčí. Zdůraznil, že v tuto chvíli se pro pacienty nic nemění. Nadstandardy budou podle mluvčího zaváděny postupně, až jak je vymezí pro svůj obor odborné lékařské společnosti.

Dostál poznamenal, že platforma neodmítá, aby si pacient připlatil za nadstandard. Předpokladem je ale podle něj precizní zákonná definice standardu. Navrhovaná definice je však velmi nejasná a záleželo by na zvážení každého lékaře a každé nemocnice, jak si text vyloží, míní právník.

Dostál doplnil, že současná právní úprava neumožňuje požadovat od pojištěnců příplatky k péči, kterou hradí zdravotní pojišťovny, jen regulační poplatky. Přesto má platforma od pojištěnců informace, že pod nátlakem lékaře či zdravotnického zařízení museli dát „sponzorský dar“ například na provoz ordinace.

„Pokud lékař vědomě požaduje přímou platbu za péči hrazenou z pojištění, jedná protiprávně a vystavuje se postihu – od zrušení registrace po vypovězení smlouvy ze strany zdravotní pojišťovny. Hrozí mu disciplinární postih od lékařské komory, případně i finanční sankce,“ řekl Dostál.

Pacienti-pojištěnci by se podle něj měli vždy informovat, nejlépe u své zdravotní pojišťovny, na co mají nárok bezplatně, a tedy jaké platby jsou požadovány neoprávněně. Měli by si vyžádat ke každé platbě stvrzenku, aby se mohli domoci vrácení peněz, pokud by platba byla neoprávněná.

Share Button