Komora vyzvala SÚKL, ať nežádá data od lékáren pod hrozbou pokuty

Česká lékárnická komora (ČLeK) vyzvala Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), ať nevymáhá pod hrozbou až půlmilionové pokuty od lékáren data o vydaných lécích způsobem, který jim sám předepsal. SÚKL sbírá data do centrálního úložiště, chce zabránit zneužívání léků s pseudoefedrinem na výrobu drog i sledovat běžné předpisování, aby více lékařů nepsalo stejný lék jednomu pacientovi. Uspoří se tím peníze zdravotního pojištění. Sběr dat zpochybnil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), uložil ústavu pokutu.

„Tímto Vás jako ředitele SÚKL vyzývám, abyste neprodleně ukončil nezákonné praktiky spočívající ve vymáhání domnělých povinností způsobem, který hraničí s vydíráním, dementoval obsah rozesílaných výzev, zdržel se zahajování správních řízení pro údajné porušení zákona a zastavil již zahájená řízení,“ uvádí prezident ČLek Stanislav Havlíček v dopise řediteli SÚKL Martinu Benešovi.

Mluvčí SÚKL Veronika Petláková ČTK řekla, že postupují přesně podle zákona. SÚKL požádal lékárny o údaje o vydaných lécích za uplynulý rok. SÚKL má sledovat spotřebu léků. Data z lékáren mu také umožní zasáhnout proti rizikovým lékům na trhu.

ČLeK napadá rozsah údajů, které SÚKL od lékárne požaduje. Připomíná, že za nakládání s osobními údaji pacientů, lékařů a lékárníků dostal pokutu 2,3 milionu korun.

„Na základě rozhodnutí předsedy ÚOOÚ z loňského října jsou hlášení o vydaných lécích zbavena citlivých údajů o pacientech.
Nehrozí tedy ani hypotetické zneužití citlivých údajů, protože tyto nejsou sbírány ani shromažďovány,“ zdůraznila Petláková.

Podle Havlíčka nesmí SÚKL ukládat lékárnám povinnosti nad rámec zákona. Není proto oprávněn zavést pro plnění ohlašovací povinnosti nový systém komunikace, aniž by umožnil plnit ji standardním způsobem.

„ČLek nezpochybňuje povinnost provozovatelů poskytnout údaje o vydaných léčivých přípravcích. Nesouhlasí však s interpretací zákona, že provozovatel musí přijmout jakoukoli technologii způsobilou pro přenos údajů podle pokynu SÚKL,“ napsal Havlíček.

Údaje mohou lékárny zasílat poštou, mailem, přes portál veřejné správy či datovou schránku. SÚKL chce, aby si pořídily pro přenos dat speciální vybavení, což odmítají, stejně jako postup propojení.

Petláková připomněla, že ze zákona má právo určit rozsah a formu hlášení SÚKL. „S ohledem na množství dat a na zákonnou povinnost SÚKL získaná data zpracovávat do analýz o spotřebách léků byl zvolen moderní a hlavně efektivní elektronický způsob,“ dodala.

SÚKL se podle Havlíčka snaží novou povinností pro lékárny přinutit je, aby přistoupily k projektu centrálního úložiště „za účelem zakrytí jeho pochybného smyslu“.

Share Button