Každý Čech spotřeboval loni léky za 5500 korun; 29,5 balení

Léky za více než 5500 korun, zhruba 29,5 balení, spotřeboval loni každý obyvatel Česka. Za posledních pět let je to nejvyšší částka, v počtu balení ale pokles. Vyplývá to z výroční zprávy Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), kterou ČTK poskytl jeho ředitel Martin Beneš. Finanční nárůst je podle něj způsoben zejména tím, že se k českým pacientům dostaly moderní drahé léky.

„V roce 2005 připadalo na jednoho obyvatele 36 balení v celkové hodnotě 4581 korun, loni 29,48 balení za 5563 korun,“ upřesnil.

Celková spotřeba léků v cenách výrobce, tedy bez DPH a obchodní přirážky, stoupla v letech 2005 až 2009 ze 46,8 miliardy na 58,2 miliardy korun. Celkové počty balení naopak ve stejném období klesly z téměř 369 milionů na necelých 312 milionů.

Celkem bylo loni registrováno 52.207 kódů léčivých přípravků (bez homeopatik), v užití bylo 7539. Ze zprávy SÚKL plyne, že od roku 2004 se v Česku registrovalo velké množství léků – celkový počet stoupl za tu dobu více než 2,5krát. Počty skutečně užívaných léků ale stouply jen mírně, zhruba o 700, protože řada léků se již přestala užívat.

Počty lékáren se po prudkém nárůstu, který trval zhruba do roku 2005, již příliš nemění. V roce 1991 jich bylo 1090. V posledních pěti letech se drží počty kolem 2300 lékáren a zhruba 250 výdejen.

SÚKL podle zprávy provedl loni 208 inspekcí lékáren, vyplynulo z nich 28 návrhů na pokutu, ve třech případech byl provoz lékárny zastaven. Celkem bylo provedeno 150 kontrol a 11 šetření na dodržování zákona o cenách a pravidel cenové regulace. Ve dvou případech byl podán návrh na uložení pokuty. Od června provedl SÚKL také 151 kontrol prodeje léků s pseudoefedrinem, z nichž narkomani vyrábějí pervitin.

Loni přijal SÚKL 1436 hlášení o možných nežádoucích účincích léčiv a zahájil osvětovou kampaň o významu těchto hlášení. SÚKL shromažďuje také hlášení o závadách v jakosti léčiv – loni jich bylo 235, z nich 19 vedlo ke stažení přípravku z trhu.

SÚKL ze zákona dohlíží i na reklamu na léčivé přípravky. Loni dostal 193 podnětů na porušení zákona o regulaci reklamy – v 65 procentech šlo o tištěné reklamní materiály, ve 22 procentech o webové stránky, osm procent se týkalo sponzoringu a pět procent reklamních vzorků.

Reklama na léky na předpis tvořila 52 procent šetřených případů, na léky volně prodejné 38 procent. Loni skončila čtyři správní řízení s celkovou pokutou 800.000 korun. Nejvyšší pokuta 550.000 korun byla udělena za reklamu zaměřenou na odborníky, která porušila zákaz nabízet, slibovat či poskytovat jim dary nebo jiný prospěch.

2005 2006 2007 2008 2009
celkový počet balení v milionech kusů 368,96 320,01 343,12 317,66 311,93
v cenách výrobce v miliardách korun celkově 46,826 44,48 50,119 52,853 58,237
počet balení na obyvatele 36,04
    

    

    

31,07
    

    

    
33,10 30,32 29,48
v cenách výrobce na obyvatele 4581,53 4339,10 4872,07 5091,70 5563,53
Share Button