Za špatné své zdraví považuje 10 procent žen a 6,5 procenta mužů

Jako špatné své zdraví hodnotí každý patnáctý muž a každá desátá žena. Vyplývá to z evropského šetření o zdravotním stavu v ČR, které zveřejnil Ústav zdravotních informací a statistiky (ÚZIS). Subjektivně hodnocené zdraví se dlouhodobě od roku 1993 zlepšuje. Ženy hodnotí své zdraví dlouhodobě hůře, byť mezi pohlavími nejsou objektivní rozdíly v nemocnosti. S věkem se zdraví Čechů zhoršuje.

Šetření hodnotí zdravotní stav populace na základě tří otázek. Sleduje jednak subjektivní zdraví, ale i výskyt dlouhodobých nemocí a omezení v běžných aktivitách ze zdravotních důvodů. Odpovídalo téměř 1000 mužů a více než 1000 žen.

Jako velmi dobrý vnímá svůj zdravotní stav zhruba třetina mužů a necelá čtvrtina žen. Ženy hodnotí své zdraví hůře i po vyloučení možného vlivu toho, že je více starších žen než mužů. S rostoucím věkem se subjektivně vnímané zdraví u obou pohlaví zhoršuje. Výjimkou jsou muži v raném důchodovém věku, kteří se cítí zřejmě spokojenější než byli před nástupem do penze.

Ve srovnání s předchozím šetření v roce 2002 hodnotí více lidí své zdraví jako dobré či velmi dobré zejména v kategorii 65 až 74 let. Spokojenost se svým zdravotním stavem však klesla u mužů starších 75 let.

Čtyřicet procent mužů a 47 procent žen odpovědělo, že má dlouhodobou nemoc nebo zdravotní potíž trvající alespoň půl roku. Do věku 25 let má nějakou zdravotní obtíž 17 procent mužů, avšak 32 procent žen. Ve srovnání s rokem 2002 se výrazně snížil podíl lidí s dlouhodobou nemocí. Zatímco tehdy dlouhodobé zdravotní potíže uvedlo 53 procent mužů a 64 procent žen, v roce 2008 to bylo o 20 procentních bodů méně.

Překvapující je proto podle ústavu nárůst podílu osob, které se cítí být ze zdravotních důvodů omezeny v aktivitách, které lidé obvykle dělají. Nějaké omezení v činnostech pociťuje čtvrtina mužů a téměř třetina žen. V roce 2002 omezení uvádělo 14 procent mužů a 21 procent žen.

Share Button