VZP vymění letos průkazy většině svých pojištěnců, končí platnost

Pětiletá platnost dokladu, který je zároveň českým i evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC), totiž končí. Na evropský průkaz dostane pojištěnec nezbytnou zdravotní péči v zemích EU, uhradí jen poplatky, pokud je v dané zemi lidé u lékaře platí. Ke stejnému kroku se chystají také zaměstnanecké pojišťovny.

„Pojištěnci se nemusejí o nic starat, výměna se dělá automaticky, nový průkaz doručí pošta nejpozději dva týdny před ukončením platnosti dosavadního průkazu,“ řekl ČTK mluvčí VZP Jiří Rod. Údaj o platnosti je na přední straně na posledním řádku vedle čísla průkazu.

Platnost většiny průkazů VZP vyprší od srpna 2009 do května 2010. U VZP je zhruba 6,34 milionu lidí, z nich má průkaz s končící platností 6,1 milionu lidí. Každý měsíc bude vyměněno 600.000 až 900.000 průkazů. Náklady na výměnu jednoho průkazu nepřesáhnou 17 korun. Větší část nákladů přitom činí poštovné, uvedl mluvčí.

Upozornil, že kdo změnil od vydání průkazu pojištěnce bydliště a nesdělil to pojišťovně, měl by to neprodleně udělat. Je to důležité, aby mu mohl být průkaz doručen. Platnost nového průkazu bude pět let. V akutních případech musí lékař ošetřit pacienta i bez průkazu pojištěnce.

Mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV) Hana Kadečková ČTK řekla, že budou vydávat nové průkazy s platností na deset let. Novým pojištěncům dávají rovnou nové průkazy s desetiletou platností. Výměna se děje automaticky, lidé se nemusejí o nic starat. Komu skončí platnost průkazu třeba v polovině příštího roku, dostane nový průkaz potom.

Ředitel Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance (ZPMA) Vladimír Kothera ČTK řekl, že nové průkazy už rozesílají, pojištěnci si je mohou měnit také na přepážce. Většina nynějších průkazů ZPMA platí do konce roku. Nové průkazy budou jednotně platné do konce roku 2015.

Rod upozornil, že kdo chce výměnu dříve, protože například bude v době skončení platnosti průkazu v cizině, může o průkaz požádat už teď v pobočce VZP. S sebou musí mít průkaz totožnosti a dosavadní průkaz pojištěnce. Seznam poboček je na www.vzp.cz/pobocky.

„Na počkání tam může pojištěnec dostat papírový náhradní doklad s omezenou dobou platnosti, který je ale plnohodnotně použitelný v tuzemsku i při cestě do zahraničí. Jde o takzvané Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění,“ uvedl.

Nový průkaz bude těmto lidem vystaven do dvou týdnů. Obvykle se posílá poštou na adresu trvalého bydliště, pojištěnec si jej také může vyzvednout osobně v úřadovně VZP. Na papírovém dokladu i na novém průkazu je třeba si zkontrolovat všechny uvedené údaje a případné chyby hned reklamovat.

Share Button