Užívání drog nejčastěji přiznávají lidé mezi 16 až 24 lety

Praha 9. března (ČTK) – Nejrizikovějším obdobím pro vyzkoušení drogy je věk od 16 do 24 let. Drogu vyzkoušela pětina lidí této věkové kategorie. Vyplývá to z výsledků nového průzkumu agentury Median, který má ČTK k dispozici. Mezi lidmi v tomto věku je také nejmenší počet těch, kteří si myslí, že užívat drogy je špatné.

Agentura účastníky dotazování rozdělila do sedmi věkových kategorií, z nichž nejmladším bylo 12 až 15 let, nejstarším 65 až 79 let. Zkušenost s drogou přiznalo 21,5 procenta lidí ve věku 16 až 24 let, druhý nejvyšší počet byl u lidí mezi 35 a 44 lety, kde drogu zkusilo 14,8 procenta dotazovaných. V nejmladší kategorii respondentů má podle průzkumu zkušenost s omamnými látkami 9,5 procenta dětí.

S tím, že užívání drog je špatné, nejvíce souhlasí lidé mezi 55 a 64 lety, z nichž na tuto otázku kladně odpovědělo 88,7 procenta dotázaných. Nejméně s tímto výrokem souhlasí lidé ve věku 16 až 24 let, kde poměr kladných
odpovědí činil 73,1 procenta.

Výzkum se uskutečnil od června do prosince loňského roku, zúčastnilo se jej 7773 respondentů ve věku od 12 do 79 let.

Mám zkušenost s drogami (odpovědi v procentech):

12-15 let 16-24 let 25-34 let 35-44 let 45-54 let 55-64 let 65-79 let
9,5 21,5 14,1 14,8 11,3 6,1 7,7

Užívat drogy je špatné (odpovědi v procentech):

12-15 let 16-24 let 25-34 let 35-44 let 45-54 let 55-64 let 65-79 let
79,3 73,1 77 80,6 86,9 88,7 84,1

Zdroj: Median

Share Button