SÚKL dnes vyzval lékárny, ať mu dál posílají data o pacientech

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vyzval dnes lékárny, ať mu dál posílají informace o lécích, které vydají pacientům. Podle ochránců dat ale překračuje ústav pravomoci, když shromažďuje v centrálním úložišti citlivá data o pacientech. Z údajů o lécích se dají zjistit jejich nemoci. Česká lékárnická komora (ČLeK) proto vyzvala lékárníky, aby data do úložiště neposílali.

Ředitel SÚKL Martin Beneš ČTK řekl, že lékárny mohou i po verdiktu Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) pokračovat v aktivní komunikaci s centrálním úložištěm, žádný zákon tím podle něj neporušují. Úřad sledoval dodržování zákona o osobních údajích, nikoli činnost centrálního úložiště, vysvětlil. „Kontrolován byl ústav, nikoli lékárny. Dopady nařízení se vztahují jen přímo na SÚKL,“ dodal.

Pro lékárny to podle Beneše znamená, že dál musejí podle zákona o léčivech hlásit vydané léčivé přípravky a ověřovat v centrálním úložišti při výdeji léků na chřipku a nachlazení s pseudoefedrinem, zda pacient nepřekročil povolenou měsíční dávku. Brání to zneužívání těchto léků k výrobě drog.

ČLeK vyzvala ve středu lékárníky, aby citlivá data do centrálního úložiště neposílali. A pokud k úložišti nejsou připojeni, aby se nepřipojovali. Léky s pseudoefedrinem mají tím pádem vydávat jen na recept. Zatím je připojeno 1450 z 2600 lékáren a výdejen. Členy komory je povinně téměř 8000 lékárníků.

Grémium majitelů lékáren, které má přes 300 členů, naopak vyzvalo lékárny, ať se k úložišti připojují a informace o pacientech tam posílají.

Beneš připomněl, že rozhodnutí ÚOOÚ není pravomocné, ústav ani lékárny se jím tedy nemusejí zatím řídit. SÚKL může do 30. srpna vznést proti rozhodnutí námitky. Na základě výtek
protokolu už teď provádí ústav nezbytná opatření. Výtky však nebude zveřejňovat do doby, než budou vypořádány jeho připomínky a rozhodnutí ÚOOÚ nabude právní moci.

Podle komory byly všechny údaje dosud poskytnuté o pacientech do centrálního úložiště shromážděny v rozporu se zákonem. SÚKL totiž neměl souhlas konkrétních pacientů, aby s jejich daty zacházel. Centrální úložiště má podle ČLek sloužit výlučně k zasílání elektronických receptů, ty však zatím lékaři nepíší, tudíž je lékárníci zatím nepřijímají.

Share Button