Přehled nežádoucích účinků očkování proti chřipce

Na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) mohou odborníci hlásit nežádoucí účinky po očkování proti prasečí chřipce v České republice. Podle ústavu dosud v Česku nebylo hlášeno žádné úmrtí po podání vakcíny ani nebyl nutný pobyt očkovaného v nemocnici. Všechny reakce na vakcínu patřily mezi očekávané, nejčastěji šlo o místní reakci, tedy zarudnutí v místě vpichu, otok či bolestivost, případně horečku.

Ve dvou případech bylo hlášeno podezření na alergickou reakci. Ve dvou případech byla hlášena větší dušnost u pacientů s astmatem. Ve dvou případech byl hlášen rozvoj typických chřipkových příznaků jako únava, bolest hlavy, teplota, slabost či bolest celého těla. V jednom případě bylo nahlášeno onemocnění s chřipkovými příznaky trvající šest dní. Kvůli nynější epidemiologické situaci není u tohoto případu možné vyloučit současnou virovou infekci, uvádí SÚKL.

Vedlejší účinky, které se objevily bezprostředně po podání očkovací látky, je povinen ze zákona hlásit zdravotník provádějící očkování. Podezření na pozdější nežádoucí účinky může nahlásit i pacient. SÚKL eviduje všechna tato hlášení, může se proto jednat o skutečné nežádoucí účinky i o stavy, které sice vznikly po podání vakcíny, ale mají jinou příčinu.

Do ČR bylo dosud dopraveno 167.000 dávek vakcíny Pandemrix, kterou se očkuje proti prasečí chřipce, z toho 95.000 v půlce listopadu a 72.000 začátkem prosince. Řada lidí však očkování odmítá, někteří se bojí nežádoucích reakcí.

„Lidé, kteří tvrdí, že očkování je škodlivé, vůbec netuší, o čem mluví. Očkování je nejúspěšnějším výsledkem moderní medicíny, protože zcela zlikvidovalo některé nemoci,“ řekl ČTK primář infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice Václav Chmelík. Za malou nepříjemnost, jako je bolest v rameni a případně teplota či bolest svalů a kloubů, si lze podle něj očkováním koupit naději, že člověk nedostane nepříjemnou nemoc.

Nežádoucí účinky po podání vakcíny Pandemrix (stav k 4.12.2009)

Reakce Počet reakcí* Z toho závažné
Alergická reakce 2 2
Dušnost 2
Syndrom připomínající chřipku 2
Febrilie (teplota) 7 2
Průjem 1
Lokální reakce (místní reakce) 6
Bolest hlavy 3
Chřipka 1 1
Share Button