Pacienti mají informace o lécích hlavně z letáků a od lékaře

Nejvíce informací o lécích získávají pacienti z příbalových letáků a od svého lékaře. Podle průzkumu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) spoléhá na tyto zdroje přes 58 procent pacientů. U lékárníka hledá informace zhruba třetina, u příbuzných pětina a u známých, v reklamních materiálech či na internetu 15 procent dotázaných.

Mizivé procento získává informace z odborné literatury a odborných časopisů nebo ze sdělovacích prostředků, zejména z televize.

Mladí lidé častěji než ostatní hledají informace na internetu, k tomuto zdroji se častěji uchylují také svobodní, studující a lidé s maturitou nebo vysokoškoláci. Senioři zase považují za nejdůležitější zdroj svého lékaře, podobně se vyjádřili ženatí, důchodci a vyučení.

Internet se zatím nestal místem, kde by Češi nakupovali léky. Jejich nakupování přes internet považuje většina za problematické. Devět z deseti dotázaných uvedlo, že léčivé přípravky přes internet nikdy nekupuje, dalších devět procent jen výjimečně. Zbývající jedno procento sice internet k nákupu léčivých přípravků využívá, ale ověřuje si, zda je toto zboží dodáváno z kamenných lékáren.

Internet využívají k nakupování léčivých přípravků více muži, mladší lidé, středoškoláci a vysokoškoláci a pracovníci v technických profesích, jako inženýr a technik. Naopak ženy, lidé nad 65 let, vyučení a důchodci uvádějí, že internet k nakupování léčivých přípravků nevyužívají nikdy. Obecně lze říci, že ve srovnání s jinými zeměmi je míra nakupování léků na internetu zatím velmi nízká.

Zdroje informací o lécích v procentech:

příbalový leták 58,2
předepisující lékař 58,2
lékárník 37
příbuzní, známí 19,9
reklamní materiály 15,7
internet 14,5
jiný zdroj 2,2

Součet relativních četností převyšuje 100 procent, protože odpovídající mohli označit více zdrojů informací. Zdroj: SÚKL

Share Button