Očkovací kalendář 2009

Pravidelná očkování dětí podle očkovacího kalendáře.

Očkovací kalendář 2009

věk nemoc
4.den až 6.týden tuberkulóza
od 13.týdne (tři měsíce) Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae typu B , virová hepatitida typu B a očkování proti dětské přenosné obrně Hexavakcína, 1. dávka
4 měsíce Hexavakcína, 2. dávka
5 měsíců Hexavakcína, 3. dávka
15.měsíc Spalničky, příušnice, zarděnky, 1. očkování
11.-18.měsíc Hexavakcína, 4. dávka
21.-25.měsíc Spalničky, příušnice, zarděnky (2.očkování v odstupu šest až 10 měsíců po 1. očkování)
5.-6.rok Záškrt, tetanus, dávivý kašel (přeočkování)
10.-11.rok Záškrt, tetanus, dávivý kašel, dětská přenosná obrna (od 12.3.09 zrušeno vyhláškou přeočkování proti TBC)
12.-13.rok Virová hepatitida typu B (pouze u dětí, které nebyly očkovány v prvních měsících života) – tři dávky v rozestupu 0, 1 a 6 měsíců
13.-14.rok Dětská přenosná obrna (přeočkování) pro děti, které nedostaly 5. dávku mezi 10.-11.rokem
14.-15.rok Tetanus (přeočkování, další vždy po 10-15 letech), pro děti očkované proti tetanu mezi 10.-11. rokem přeočkování až v 25 letech

    Zdroj: Česká pediatrická společnost

Share Button