Návrh očkovací strategie proti prasečí chřipce v ČR

Skupiny, pro něž počítá s očkováním proti prasečí chřipce návrh ministerstva zdravotnictví:

V první vlně se budou očkovat zejména chronicky nemocní pacienti a zdravotníci. Vakcínu by mělo dostat asi 250.000 rizikových pacientů a 160.000 zdravotníků. V další vlně má být očkováno asi 90.000 zaměstnanců nezbytných pro chod státu.

Pacienti:

Nejrizikovější skupinou jsou podle ministerstva pacienti s chronickým onemocněním dýchacích cest. Česká pneumoftizeologická společnost navrhla k očkování pacienty s následujícími diagnózami: chronická bronchitida, rozšíření průdušek, plicní fibróza, alergická alveolitida (zánětlivé onemocnění plicních sklípků), chronická obstrukční plicní nemoc 3. a 4. stupně, těžká forma (4. stupeň) průduškového astmatu (astma bronchiale). Celkem se v těchto skupinách očkování týká asi 139.000 pacientů.

Očkováni mají být také lidé se závažným chronickým onemocněním srdce. Česká kardiologická společnost definovala k očkování skupiny s těmito chorobami: srdeční selhání 3. a 4. stupně nebo výrazné snížení srdeční funkce pod 30 procent bez ohledu na stupeň srdečního selhání.

Očkováni mají být také nemocní s voperovanými dvoukomorovými kardiostimulátory s klinicky závažným průběhem, nemocní po chirurgickém obnovení cévního zásobení (revaskularizaci) plic s klinicky závažným průběhem, nemocní po voperování umělých chlopní do jednoho roku od příhody a těhotné ženy s rizikovým těhotenstvím ve druhém a třetím trimestru.

Zdravotníci:

členové výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby (ZZS) a operátorky plus deset procent ostatních zaměstnanců ZZS, zdravotníci urgentních příjmů nemocnic, zdravotníci jednotek intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačních oddělení, zdravotníci operačních, zákrokových a porodních sálů.

Další vakcíny jsou vyčleněny pro pracovníky biochemické a mikrobiologické laboratoře, pracoviště zobrazovacích metod (rentgen, centrální tomograf, ultrasonografie, elektromyografie a další). Počítá se s očkováním zaměstnanců transfuzních stanic a infekčních oddělení.

Očkováni budou praktičtí lékaři pro dospělé, děti a dorost, gynekologové a lidé z poraden pro těhotné. Dále lékárníci, zubaři a jiní specialisté ve fakultních a krajských nemocnicích včetně lékařské služby první pomoci.

Vakcína má ochránit také desetinu ostatních zaměstnanců ve vybraných nemocnicích a 30 procent dalších zdravotníků, pokud se vybraná nemocnice rozhodne vyčlenit zvláštní lůžka pro pacienty s chřipkou.

Další:

Až v další vlně budou očkováni hasiči, policie a vojáci. Zejména ti, kteří vykonávají službu v terénu, plus dalších deset procent ostatních zaměstnanců. Ministerstvo chce zabezpečit také chod energetiky a sociálních služeb v krajích očkováním deseti až 30 procent zaměstnanců.

Naopak nebudou očkováni poslanci, senátoři, členové vlády, zaměstnanci ministerstev ani orgánů státní správy.

Share Button