Lidé trpící poruchami spánku prý náchylnější k sebevraždě

Lidé trpící chronickými spánkovými problémy mnohem častěji myslí na sebevraždu nebo ji opravdu spáchají. Čím více typů poruch spánku se u člověka projevuje, jako je například předčasné probouzení, obtížné usínání nebo probouzení během noci, tím více se zaobírá myšlenkami na sebevraždu a její plánování nebo ji i spáchá, uvedli vědci na mezinárodním kongresu světové psychiatrické asociace ve Florencii.

„U lidí se dvěma nebo více symptomy poruch spánku je 2,6krát větší pravděpodobnost, že se pokusí o sebevraždu než lidé bez jakýchkoli komplikací se spánkem,“ řekl vedoucí studie Marcin Wojnar, který pracuje na univerzitě v Michiganu a na lékařské fakultě v Polsku.

„To má dopad na zdraví lidí. Proto by problémy se spánkem měly varovat lékaře, aby u takových pacientů posuzovali zvýšené riziko sebevraždy, i když nemají žádné psychické problémy.“

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) každým rokem spáchá ve světě sebevraždu 877.000 lidí. Na každou smrt sebevraždou připadá na různých místech deset až čtyřicet pokusů o její spáchání.

Vědci spojují spánkové poruchy se zvýšeným rizikem sebevraždy u lidí s psychickými problémy a u dospívající mládeže, ale není jasné, zda toto spojení existuje také u ostatní populace.

Wojnar a jeho kolegové sledovali vztah mezi spánkovými problémy a sebevražedným chováním u 5692 mužů a žen.

Kolem třetiny dobrovolníků ohlásilo za uplynulý rok nejméně jeden typ spánkové poruchy, což znamenalo buď potíže s usínáním, problémy s nepřerušovaným spánkem nebo probouzení nejméně dvě hodiny před tím, než si dotyčný přál.

Po vyhodnocení různých faktorů, například deprese, vliv věku, pohlaví, manželský nebo finanční stav, vědci dospěli k názoru, že největší spojení je mezi sebevraždou a předčasným probouzením.

Vědci nevědí přesně proč, ale tvrdí, že nedostatek spánku může ovlivnit kognitivní funkce a vést k horšímu úsudku a zvýšené beznaději. Svoji roli tady může sehrát nedostatečná produkce serotoninu, který se podílí na vzniku nálad.

„Výsledky naší studie ukazují, že řešení problémů se spánkem může pomoci snížit riziko sebevražedného chování,“ řekl Wojnar.

Share Button