Devadesát procent uživatelů drog začalo před 18. rokem

Devadesát procent lidí, kteří užívají drogy, je začalo brát před 18. rokem věku. Novinářům to řekl lékař Dětského a dorostového detoxikačního centra pražské Nemocnice Pod Petřínem Marian Koranda. V ČR podle něj chybí zařízení návazné péče o závislé děti. Léčebny pro dospělé ani dětské ústavy prý tyto problémové děti nechtějí. Důležité je léčit je zvlášť, protože mají naprosto jinou motivaci na rozdíl od dospělých, upozornil.

Průměrný věk jeho pacientů klesá, nyní je 15,5 roku. Nejmladší pacient byl šestiletý, měl akutní otravu marihuanou. Dalšímu šestiletému chlapci závislému na heroinu píchali drogu sourozenci. Přibývá také injekčních uživatelů drog, téměř čtvrtina dětí, které se potýkají s drogami, měla loni nález žloutenky typu C. Přibývá také onemocnění syfilitidou, uvedl.

V ČR je podle dohadu odborníků asi 30.000 závislých lidí (dětí, mladistvých i dospělých).

„Droga není nic jiného než berlička, kdy si (dítě) neví dál samo se sebou rady,“ řekl lékař. Závislí mladí pocházejí z různě situovaných rodin, větší část je však z rodin sociálně slabších. Pokud dítě začne brát drogu, je to jako by křičelo o pomoc, něco v rodině není v pořádku, uvedl. V léčbě je proto důležité nejen zvládnutí závislosti, ale i rozebrání stavu pacienta a příčin, které k závislosti vedly.

Centrum v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pod Petřínem, běžně nazývané „dětský detox“, funguje od roku 2004. Podle Korandy je to první specializované protidrogové zařízení pro děti a mládež v ČR. Zatímco v roce 2004 se v zde ambulantně léčilo necelých 500 dětí, loni už to bylo přes 1500 pacientů.

Nejvíc dětí a mladistvých bere pervitin, popřípadě jiné stimulační drogy (60 procent) a marihuanu (25 procent). Podle Korandy je to dáno jejich snadnou dostupností. Následuje alkohol (osm procent) a opiáty, například heroin (pět procent). Časté jsou kombinace drog – především pervitin s marihuanou či konopné drogy s alkoholem. Hodně mladých má zkušenosti se subutexem, což je opiát užívaný původně jako náhražka heroinu při léčbě opiátové závislosti.

Pacienti s akutní otravou (takzvanou intoxikací) mají často různé psychotické poruchy. Nejčastější jsou halucinace, bludy a stavy vzrušení nebo deprese. Například marihuana třikrát zvyšuje nebezpečí vzniku schizofrenie, upozornil lékař.

Pacient se skoro vždy ocitá v léčebně nedobrovolně, přivezou ho rodiče, policie, záchranka nebo kurátor. Dítě často nevnímá drogu jako problém, většinou se tak chce vyhnout diagnostickému ústavu nebo nastoupení trestu.

Nejdřív je třeba ho zbavit fyzické závislosti, pak nastupuje fáze terapeutická, jejíž podstatou je, aby dítě pochopilo, proč začalo brát drogy, a získalo jiný pohled na svět. Poslední fází je snaha navrátit dítě do společnosti. Práce je týmová, o dítě pečují terapeuti, psychiatr nebo psycholog, pedagog. Vedoucí programu Terapeutická komunita Řevnice Ivan Platz řekl, že není důležité mít vystudovanou specializaci, ale „dokázat dítě strhnout“. U mladého člověka je podle něj oproti dospělému závislému větší šance, že si stihne začít vážit sám sebe.

Share Button