Depresemi a úzkostí trpí nejvíce ženy středního věku

Ženy středního věku, které se snaží sladit kariéru s péčí o děti a staré rodinné příslušníky, trpí depresemi a úzkostí více než kterákoliv jiná sociální skupina. Vyplývá to ze zjištění britské Národní zdravotnické služby (NHS). Podle charitativní organizace pro duševní zdraví Mind jsou ženy ve věku kolem 40 a 50 let vystaveny silnému tlaku souvisejícímu se snahou zvládnout odpovědnost za rodinu, domov a zaměstnání.

Každá čtvrtá příslušnice něžného pohlaví ve věku mezi 45 a 64 lety trpí v dnešní době nějakou formou duševní poruchy, což je v posledních 15 letech dvacetiprocentní nárůst. Zhoršení mentálního zdraví je u žen této věkové kategorie výraznější než ve kterékoliv jiné věkové skupině či u mužů, míní odborníci.

Podle studie NHS ženy všeobecně trpí více duševními problémy – nebo o nich více mluví – přičemž 21,5 procenta si jich stěžuje na stres nebo deprese – ve srovnání se 13,6 procenta mužů.

Organizace Mind konstatovala, že čtyřicátnice a padesátnice stále více trpí duševními problémy způsobenými snahou úspěšně nést tíhu odpovědnosti za rodinu, domov a práci.

NHS ve své zprávě dospěla k závěru, že počet žen ve věku od 45 do 64 let trpících běžnými duševními poruchami vzrostl z 20,5 procenta v roce 1993 na 25,2 procenta v roce 2007. Upozorňuje také, že počet žen ve věku od 16 do 74 let, které připustily, že pomýšlely na sebevraždu, stoupl z 4,2 procenta v roce 2000 na 5,5 procenta v roce 2007.

Ředitel veřejného vzdělávání na Royal College of Psychiatrists dr.Peter Byrne zastává názor, že role ženy se v posledních 15 letech výrazně změnila.

„Tuto specifickou věkovou skupinu pravděpodobně vychovávaly matky, které byly v domácnosti. Téměř jistě jsou nyní pracujícími ženami, a jelikož jsou součástí rodiny se dvěma příjmy, jsou vystaveny silnému finančnímu tlaku,“ říká Byrne. „V mnoha společnostech je nepsaný zákon, že onemocní-li staří rodiče, odpovědnost za péči o ně vždy nese dcera.“

Share Button