Při spomínáni na vnoučata farmacie pravděpodobně nepomůže

Stárnutí žen přináší různé komplikace. Dějí se mnohé, především hormonální změny, které mají někdy až překvapivé důsledky. Jedním z průvodních jevů stárnutí žen, je, že v jistém věku vyjmenují seznam všech svých vnoučat a na to správné jméno přijdou až nakonec. Tento jev se vysvětluje tak, že hormonální změny u žen v menoupauze mají zásadní vlyv na celý organizmus, tedy maí vliv i na činnosti na první pohled nesouvisející. Existuje jistá finta, jak tyto hormonální změny zmírnít a tedy i zamezit sekundárním projevům. Touto fintou je substituční hormonální terapie, nejčastěji ve formě hormonálních náplastí. Jednoduše, nahradíme zvenčí, to co se již vevnitř přirozeně netvoří.

V nedávném e-mailu s novinkami na medicínském portálu www.medscape.com mi přišla správa, že někdo (Ventana Clinical Research Corporation in Toronto) – někde (v Kanade) provedl studii přišel na tohle:

At this point, the study indicates that giving estrogen to postmenopausal women may not help their working memory but may be of benefit to younger women who have had surgical removal of their ovaries.

(Studie ukazuje, že padávání estrogenu ženám po menopauze nepomáhá jejich paměti, no může mít přínos pro mladé ženy, kterým byli vaječníky odebrány operačně)

Pro mne je to smutná správa. Vždy jsem sklamán, když farmakologie sklame očekávání, která jsou do ní vkládána. V tomto případě je to škoda, protože jde o pozitivní vedlejší účinek. A takovéto se vyskytují mnohem zřídka. Vedlejší proto, protože hlavní indikací náhradní hormonální terapie je úplně něco jiného a bylo by příjemné vědět, že pro pacientku jsme mohli udělat, jakoby mimochodem, také něco navíc.

Share Button